Nedsatt beslutsförmåga
Ersta Sköndal högskola

Nedsatt beslutsförmåga

Vem bestämmer för patienten?

17000

170 kr (exkl. moms)

Ständigt aktuella frågor!

När en patients förmåga att bestämma för sig själv och sin vård av någon orsak är nedsatt, t.ex. beroende på demenssjukdom, uppstår frågan hur läkarens eller annan vårdares skyldighet att ge god vård ska avvägas mot respekterandet av patientens önskemål.

Vem kan besluta i hennes ställe? Var går gränserna för självbestämmande? Får man tillgripa någon form av tvång eller restriktioner för att skydda den dementa patienten?

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Ersta Sköndal högskola
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 138
  • Utgiven: 2008
  • ISBN/Best.nr: 978-916307018-1
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor