.
Nedsatt beslutsförmåga
  • Hälsa och sjukvård
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt

Nedsatt beslutsförmåga

Vem bestämmer för patienten?

17000

170 kr (exkl. moms)

Nedsatt beslutsförmåga

Nedsatt beslutsförmåga

  • Utgivare: Ersta Sköndal högskola
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 138
  • Utgiven: 2008
  • ISBN/Best.nr: 978-916307018-1
  • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Socialrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Ständigt aktuella frågor!

När en patients förmåga att bestämma för sig själv och sin vård av någon orsak är nedsatt, t.ex. beroende på demenssjukdom, uppstår frågan hur läkarens eller annan vårdares skyldighet att ge god vård ska avvägas mot respekterandet av patientens önskemål.

Vem kan besluta i hennes ställe? Var går gränserna för självbestämmande? Får man tillgripa någon form av tvång eller restriktioner för att skydda den dementa patienten?