Naturvårdsverkets förteckning över nematoder, insekter och spindeldjur som godkänts som bekämpningsmedel i Sverige, föreskrifter NFS 2018:7
Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets förteckning över nematoder, insekter och spindeldjur som godkänts som bekämpningsmedel i Sverige, föreskrifter NFS 2018:7

7000

70 kr (exkl. moms)

Prenumerera på NFS, se nedan.
Produktdetaljer: