Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2014:29) över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken, kompletterade och ändrade föreskrifter. NFS 2017:1
Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2014:29) över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken, kompletterade och ändrade föreskrifter. NFS 2017:1

7000

70 kr (exkl. moms)

Komplettering och ändring av NFS 2014:29.
Tryckt upplaga: