Naturvårdsverkets författningssamling - NFS. Prenumeration 2021
  • Energi & Miljö
  • Lantbruk & Livsmedel

Naturvårdsverkets författningssamling - NFS. Prenumeration 2021

81800

818 kr (exkl. moms)

Naturvårdsverkets författningssamling - NFS. Prenumeration 2021

Naturvårdsverkets författningssamling - NFS. Prenumeration 2021

Om publikationen

NFS innehåller föreskrifter och allmänna råd till lagstiftningen inom miljöbalkens område (t.ex. miljöfarlig verksamhet, naturskydd, artskydd och avfall), men också inom jakt- och viltvårdsområdet