Naturvårdsverkets författningssamling - NFS. Prenumeration 2020
Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets författningssamling - NFS. Prenumeration 2020

79500

795 kr (exkl. moms)

NFS innehåller föreskrifter och allmänna råd till lagstiftningen inom miljöbalkens område (t.ex. miljöfarlig verksamhet, naturskydd, artskydd och avfall), men också inom jakt- och viltvårdsområdet
Tryckt upplaga: