Naturvårdsverkets författningssamling - NFS. Prenumeration 2018
Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets författningssamling - NFS. Prenumeration 2018

77200

772 kr

NFS innehåller föreskrifter och allmänna råd till lagstiftningen inom miljöbalkens område (t.ex. miljöfarlig verksamhet, naturskydd, artskydd och avfall), men också inom jakt- och viltvårdsområdet.

Produktdetaljer: