Naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken; förteckning
Naturvårdsverket

Naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken; förteckning

28000

280 kr (exkl. moms)

Kompletterad och ändrad genom NFS 2008:7, NFS 2009:8 och NFS 2011:1.
Prenumerera på NFS
Produktdetaljer: