Natur- och kulturreservat enligt 7 kap. miljöbalken och förordningen (1998:1252) om områdesskydd, allmänna råd
Naturvårdsverket

Natur- och kulturreservat enligt 7 kap. miljöbalken och förordningen (1998:1252) om områdesskydd, allmänna råd

3500

35 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: