Natur- och kulturreservat enligt 7 kap. miljöbalken och förordningen (1998:1252) om områdesskydd, allmänna råd
  • artskydd
  • biologisk mångfald
  • ekologi
  • fauna
  • flora
  • naturreservat
  • naturvård
  • NFS 2003:8

Natur- och kulturreservat enligt 7 kap. miljöbalken och förordningen (1998:1252) om områdesskydd, allmänna råd

3500

35 kr (exkl. moms)

Natur- och kulturreservat enligt 7 kap. miljöbalken och förordningen (1998:1252) om områdesskydd, allmänna råd

Natur- och kulturreservat enligt 7 kap. miljöbalken och förordningen (1998:1252) om områdesskydd, allmänna råd

Om boken

Prenumerera på Naturvårdsverkets författningssamling: NFS