Nationellt system för omhändertagande av radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet
Miljödepartementet

Nationellt system för omhändertagande av radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet

1900

19 kr (exkl. moms)

I dag finns det ingen garanti för att radioaktivt avfall från t.ex. sjukvård, industri, vattenverk och forskningsverksamhet slutförvaras på ett säkert och ekonomiskt rimligt sätt. Utredaren ska föreslå ett sådant system för slutförvaring samt ge förslag till hur finansiering och ansvar bör fördelas på berörda parter.

Produktdetaljer: