Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt & Rättsväsen

Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete

Milstolpar och exempel 1993–2016

16000

160 kr (exkl. moms)

Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete

Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete

  • Utgivare: Brottsförebyggande rådet, Brå
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 80
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-918733587-7
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt & Rättsväsen
  • Taggar:

Om publikationen

Beskriver det brottsförebyggande arbetets framväxt och utveckling i Sverige sedan 1993, startåret för närpolisreformen, som 1996 följdes av det nationella brottsförebyggande programmet Allas vårt ansvar. Ett urval milstolpar presenteras här strukturerat i fem tidsperioder, då det brottsförebyggande arbetet kan sägas ha genomgått olika utvecklingsfaser: start, etablering, utvidgning, fördjupning och förberedelser inför kommande förändringar. Tanken är att belysa skeenden och insatser som ligger till grund för den utveckling vi ser i det brottsförebyggande arbetet i dag.

Boken riktar sig i första hand till brottsförebyggande strateger, samordnare och specialister samt beslutsfattare i brottsförebyggande frågor. Ambitionen är att ge var och en, beroende på position, en förståelse för det brottsförebyggande arbetet.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.