Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet

Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska föreslå hur ett nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö och för utvärdering av arbetsmiljöpolitik bör inrättas och utformas.
Produktdetaljer: