.
Nationella trygghetsundersökningen NTU 2020. Brå rapport 2020:8
  • Straffrätt

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2020. Brå rapport 2020:8

Om utsatthet, otrygghet och förtroende

36500

365 kr (exkl. moms)

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2020. Brå rapport 2020:8

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2020. Brå rapport 2020:8

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om publikationen

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 74 000 personer som genom post och webbenkäter har svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Undersökningen belyser frågeställningar av den här typen: Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på om man bor i en storstad eller på landsbygden? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för polisen? För den specialintresserade finns metodbeskrivning och frågeformulär för rapporten i NTU 2020. Teknisk rapport, som går att ladda ner på Brås webbplats.