Nationella trygghetsundersökningen NTU 2019. Brå rapport 2019:11
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt
  • Straffrätt & Rättsväsen

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2019. Brå rapport 2019:11

Om utsatthet, otrygghet och förtroende

34400

344 kr (exkl. moms)

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2019. Brå rapport 2019:11

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2019. Brå rapport 2019:11

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

Om publikationen

Fler uppger att de har stort förtroende för polisen medan den självrapporterade utsattheten för brott mot enskild person har ökat. Det är några av resultaten i årets Nationella trygghets­undersökning (NTU).
Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 73 500 personer som genom post och webbenkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order, v.v kontakta kundservice.