.
Nationella trygghetsundersökningen NTU 2017. Brå rapport 2018:1

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2017. Brå rapport 2018:1

Om utsatthet, otrygghet och förtroende

34400

344 kr (exkl. moms)

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2017. Brå rapport 2018:1

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2017. Brå rapport 2018:1

Lagerstatus: Få i lager

Om publikationen

Fler oroar sig för brottsligheten i samhället. Kvinnor oroar sig betydligt mer än män och störst är kvinnors oro för bostadsinbrott och för överfall eller misshandel. Det visar årets trygghetsundersökning NTU 2017 – som även belyser utsatthet för brott samt förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet.

I den reguljära Nationella trygghetsundersökningen (NTU) svarar drygt 12 000 personer på frågor om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet samt brottsoffers kontakter med rättsväsendet. Med hjälp av undersökningen kan man studera brottsutvecklingen utan att vara beroende av att brotten anmäls till Polisen.

Nästan en tredjedel av befolkningen (29 procent) oroar sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället. Det är en ökning sedan förra året då 25 procent upplevde stor oro över brottsligheten. Efter en tidigare minskning har oron ökat från 2014 (då andelen oroliga var 19 procent) och framåt, och andelen är nu på samma nivå som uppmättes vid första mättillfället (2006).
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.