.
Nationella trygghetsundersökningen NTU 2016. Brå rapport 2017:1

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2016. Brå rapport 2017:1

Om utsatthet, otrygghet och förtroende

26200

262 kr (exkl. moms)

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2016. Brå rapport 2017:1

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2016. Brå rapport 2017:1

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I NTU 2016 redovisas resultaten för den elfte undersökningen tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år. Underlaget utgörs av knappt 12 000 personer som genom telefonintervjuer och via enkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

NTU belyser frågeställningar som Hur vanligt är det att den som utsätts för misshandel känner gärningspersonen? Hur stor andel av brotten anmäls till polisen? Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på om man bor i storstad eller på landsbygd? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för polisen?

För den specialintresserade finns metodbeskrivning och fråge­formulär samlade i NTU 2016 – Teknisk rapport, som går att ladda ner på Brås webbplats (2017:3)
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.