.
Nationella trygghetsundersökningen NTU 2014

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2014

29900

299 kr (exkl. moms)

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2014

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2014

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I NTU 2014 redovisas resultaten för den nionde undersökningen tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år.
Underlaget utgörs av drygt 12 000 personer som genom telefonintervjuer och via enkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. NTU belyser frågeställningar som Hur vanligt är det att den som utsätts för misshandel känner gärningspersonen? Hur stor andel av brotten anmäls till polisen? Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på om man bor i storstad eller på landsbygd? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för polisen?
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.