.
Nationella trygghetsundersökningen NTU 2013. Brå rapport 2014:1
  • Straffrätt

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2013. Brå rapport 2014:1

Om utsatthet, trygghet och förtroende

24800

248 kr (exkl. moms)

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2013. Brå rapport 2014:1

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2013. Brå rapport 2014:1

Om publikationen

Rapporten belyser frågeställningar som Hur vanligt är det att den som utsätts för misshandel känner gärningspersonen? Hur stor andel av brotten anmäls till polisen? Vilka grupper ärmest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på om man bor i staden eller på landet? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för Polisen?
Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I den här publikationen redovisas resultaten för denåttonde undersökningen, NTU 2013, tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år. Underlaget utgörs av nära 13 000 personer som i telefonintervjuer svarat på frågorom utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.
För den specialintresserade finns metodbeskrivning och frågeformulärsamlade i NTU 2013 Teknisk rapport, som går attladda ner på Brå:s webbplats (2014:2)
Utkommer i januari. Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.