Nationella trygghetsundersökningen NTU 2012
Brottsförebyggande rådet/Brå

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2012

28400

284 kr (exkl. moms)

De flesta känner sig trygga för egen del - men fler oroar sig för den ökande brottsligheten i samhälletPresenterar resultat av den sjätte NTU-undersökningen om utsatthet för brott, trygghet och förtroende m.m. för rättsväsendet med fördelning på nationell och regional nivå. Drygt 13 000 personer har svarat på frågorna.Tar upp frågor som
  • Hur vanligt är det att den som utsätts för misshandel känner gärningspersonen?
  • Hur stor andel av brotten anmäls till polisen?
  • Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott?
  • Är man olika trygg beroende på var i landet som man bor?
  • Ökar eller minskar svenska fokets förtroende för Polisen?
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.