Nationella trygghetsundersökningen NTU 2012
  • Straffrätt & Rättsväsen

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2012

Om utsatthet, trygghet och förtroende

28400

284 kr (exkl. moms)

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2012

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2012

Om publikationen

De flesta känner sig trygga för egen del - men fler oroar sig för den ökande brottsligheten i samhället

Presenterar resultat av den sjätte NTU-undersökningen om utsatthet för brott, trygghet och förtroende m.m. för rättsväsendet med fördelning på nationell och regional nivå. Drygt 13 000 personer har svarat på frågorna.
Tar upp frågor som
  • Hur vanligt är det att den som utsätts för misshandel känner gärningspersonen?
  • Hur stor andel av brotten anmäls till polisen?
  • Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott?
  • Är man olika trygg beroende på var i landet som man bor?
  • Ökar eller minskar svenska fokets förtroende för Polisen?
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.