Nationella slutprov i utbildning i svenska för invandrare hösten 2012 och våren 2013. ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:109
Skolverket

Nationella slutprov i utbildning i svenska för invandrare hösten 2012 och våren 2013. ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:109

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2012:31
Ingår i SKOLFS 2012:99-110. 44 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.