Nationella slutprov i svenskundervisning för invandrare 2012, föreskrifter
Skolverket

Nationella slutprov i svenskundervisning för invandrare 2012, föreskrifter

7000

70 kr

I kraft 10 januari 2012. Gäller t.o.m. 1 februari 2018.
Ingår i SKOLFS 182-189, 24 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: