.
Nationella minoritetsspråk i skolan. SOU 2017:91. Förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering
 • Offentlig rätt
 • Språk och kultur
 • Skola och utbildning

Nationella minoritetsspråk i skolan. SOU 2017:91. Förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering

Betänkande från Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk

55000

550 kr (exkl. moms)

Nationella minoritetsspråk i skolan. SOU 2017:91. Förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering

Nationella minoritetsspråk i skolan. SOU 2017:91. Förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering

 • Utgivare: Utbildningsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 647
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824707-5
 • Ämnen: Offentlig rätt, Språk och kultur, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Alla elever i Sverige har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning. Oavsett var eleven bor och oavsett elevens sociala och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen bedrivas med hög kvalitet. Utbildningen ska också kompensera för elevers olika bakgrund och andra olikartade förutsättningar. Det gäller även modersmålsundervisningen och undervisningen i och på nationella minoritetsspråk. Dessa förutsättningar beträffande likvärdighet i undervisningen av dessa språk föreligger inte i dag, menar utredningen. Därför föreslår utredningen:
 • ett nytt ämne – nationellt minoritetsspråk
 • ämnet nationellt minoritetsspråk ska ingå i timplanerna
 • kartläggning och förslag om tvåspråkig undervisning

Särskild utredare: Jarmo Laino

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!
För att hålla koll på utredningar från Utbildningsdepartementet - teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!