Nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i kommunal vuxenutbildning läsåret 2004/2005, föreskrifter
Skolverket

Nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i kommunal vuxenutbildning läsåret 2004/2005, föreskrifter

4800

48 kr (exkl. moms)

Ändrad genom SKOLFS 2008:55. Föreskrifter om kursprov i engelska, svenska/svenska som andraspråk, matematik och fysik.

Ingår i häfte SKOLFS 2004:1-12. 32 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: