Nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i kommunal vuxenutbildning läsåret 2003/2004, föreskrifter
Skolverket

Nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i kommunal vuxenutbildning läsåret 2003/2004, föreskrifter

5600

56 kr

Ändrad genom SKOLFS 2008:56. Föreskrifter om kursprov i engelska, svenska/svenska som andraspråk, matematik och fysik.

Se även Skolverkets resultatredovisning för läsåret 2001/02.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: