Nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i kommunal vuxenutbildning läsåret 2002/2003, ändrade föreskrifter
Skolverket

Nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i kommunal vuxenutbildning läsåret 2002/2003, ändrade föreskrifter

16700

167 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2002:13

Ingår i häfte SKOLFS 2008:25-59, 80 sidor.Prenumerera på SKOLFS.