Nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i kommunal vuxenutbildning läsåret 2000/2001, föreskrifter
Skolverket

Nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i kommunal vuxenutbildning läsåret 2000/2001, föreskrifter

3000

30 kr (exkl. moms)

Ändrad genom SKOLFS 2008:59. Ingår i häfte SKOLFS 2000:136-140. 12 sidor. Rättelseblad publicerat i häfte SKOLFS 2000:141-145.

Prenumerera på SKOLFS. Skaffa den omtryckta gymnasieförordningen
Produktdetaljer: