Nationella kursplaner och betygskriterier för kurser inom grundläggande vuxenutbildning, föreskrifter
Skolverket

Nationella kursplaner och betygskriterier för kurser inom grundläggande vuxenutbildning, föreskrifter

6000

60 kr (exkl. moms)

Upphävda enligt SKOLFS 2012:18 den 1 juli 2012. Ska dock fortsätta gälla för kurser som påbörjats före detta datum.
Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: