Nationella kursplaner och betygskriterier för kurser inom grundläggande vuxenutbildning, föreskrifter
  • Utbildning & Forskning

Nationella kursplaner och betygskriterier för kurser inom grundläggande vuxenutbildning, föreskrifter

6000

60 kr (exkl. moms)

Nationella kursplaner och betygskriterier för kurser inom grundläggande vuxenutbildning, föreskrifter

Nationella kursplaner och betygskriterier för kurser inom grundläggande vuxenutbildning, föreskrifter

  • Utgivare: Skolverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 28
  • Utgiven: 2005
  • Serie: SKOLFS 2004:25
  • ISBN/Best.nr: 83304-25-29
  • Ämnen: Utbildning & Forskning

Om boken

Upphävda enligt SKOLFS 2012:18 den 1 juli 2012. Ska dock fortsätta gälla för kurser som påbörjats före detta datum.
Prenumerera på SKOLFS.