Nationella kursplaner och betygskriterier för kurser inom grundläggande vuxenutbildning, föreskrifter
Skolverket

Nationella kursplaner och betygskriterier för kurser inom grundläggande vuxenutbildning, föreskrifter

8500

85 kr

Ändring av SKOLFS 2004:25.

Ingår i häfte SKOLFS 2007:15-34, 52 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: