Nationella kursplaner och betygskriterier för kurser inom grundläggande vuxenutbildning, ändrade föreskrifter
Skolverket

Nationella kursplaner och betygskriterier för kurser inom grundläggande vuxenutbildning, ändrade föreskrifter

8900

89 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2004:25

Ingår i häfte SKOLFS 2008:75-79, 24 sidor.Prenumerera på SKOLFS.