Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Utbildningsdepartementet

Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska föreslå en samlad nationell strategi för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Strategin ska utgöra en grund för uppföljning och utvärdering av regeringens insatser för att nå detta mål. Bl.a. ska utredaren utvärdera i vilken utsträckning de insatser som har genomförts under innevarande mandatperiod har lett till ny kunskap och nya metoder och förhållningssätt införlivats i myndigheters ordinarie verksamhet m.m.
Tryckt upplaga: