Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess
Socialdepartementet

Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

9300

93 kr (exkl. moms)

En särskild utredare – en nationell samordnare – ska göra det lättare för alla medverkande att samverka i sjukskrivningsprocessen. Inriktning för arbetet ska vara individens och samhällets bästa.

Samordnaren ska:
 • analysera nuvarande förhållanden när det gäller samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen,
 • följa upp nuvarande samverkan mellan aktörerna med fokus på konsekvenser för individen,
 • se över hur det förebyggande arbetet och stödet för återgång i arbete utvecklas hos olika aktörer, t.ex. inom ramen för arbetsmarknadens parters avsiktsförklaringar,
 • se över om regelverket är ändamålsenligt för att stödja indi-videns återgång till hälsa och arbete,
 • främja dialog för att skapa en smidigare process för individen från dag ett i ett sjukfall så att individen så tidigt som möjligt kan återfå hälsa och återgå i arbete,
 • lämna författningsförslag om utredaren bedömer att det är nödvändigt.

Arbetet ska ske i nära samtal med berörda myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting, företrädare för hälso- och sjukvårdens huvudmän och för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården, relevanta rehabiliteringsaktörer såsom företagshälsovård, företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt patient- och brukarorganisationer.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 8
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Dir. 2018:027
 • ISBN/Best.nr: 68718-027
 • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor