Nationell samordare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa, tilläggsdirektiv
Socialdepartementet

Nationell samordare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utredaren ges i uppdrag att göra en översyn av tvångsåtgärder mot barn enligt LPG (Lagen om psykiatrisk tvångsvård). Syftet med översynen är att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn som tvångsvårdas enligt LPT samt bidra till kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på tvångsvården.