Nationell läkemedelslista. Prop. 2017/18:223
Socialdepartementet

Nationell läkemedelslista. Prop. 2017/18:223

23000

230 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår att ett nytt personregister tas fram – den nationella läkemedelslistan. E-hälsomyndigheten är den myndighet som ska föra listan. Det nya registret ersätter det nuvarande receptregistret och läkemedelsförteckningen. Registret ska samla uppgifter om bland annat patienters förskrivna läkemedel. Patientens behov av integritet ska tillgodoses.

Den nationella läkemedelslistan ska öka patientsäkerheten och effektivisera arbetet vid ordination och förskrivning av läkemedel. Regeringen föreslår att en ny lag – lag om nationell läkemedelslista – ersätter lagen om receptregister och lagen om läkemedelsförteckning.

Propositionens avvägningar handlar främst om förhållandet mellan patientsäkerhet och personlig integritet, något som bland annat har påverkats av EU:s dataskyddsförordning. I propositionen föreslår regeringen integritetshöjande åtgärder som sökbegränsningar, samtycke och spärrning.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2020. Krav på hälso- och sjukvårdens aktörer och deras uppgiftsskyldighet föreslås dock träda i kraft den 1 juni 2022.Dela
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 293
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Prop. 2017/18:223
  • ISBN/Best.nr: PROP1718223
  • Ämnen: Arbetsliv, Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen