Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
Socialdepartementet

Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

8000

80 kr (exkl. moms)

En utredare ska ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen.
  Utredaren ska föreslå åtgärder som syftar till:
 • Högrre kvalitet och ökda effektivitet
 • Bättre förebyggande och rahabiliterande insatser.
 • Tryggad personalförsörjning
 • Översyn av särskilda boendeformer.
 • Flexibla former för beslut om äldreomsorg
 • Användning av välfärdsteknologin
 • Utredaren ska för sina analyser, överväganden och förslag redovisa konsekvensbeskrivningar för jämställdhet och för en jämlig äldreomsorg.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 13
 • Utgiven: 2015
 • Serie: Dir. 2015:072
 • ISBN/Best.nr: 68715-072
 • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor