Nationalparkerna/suoddjumpárkajda Muddus/Mutto, Padjelanta/Badjelánnda, Sarek och Stora sjöfallet/Stuor Muorkke, föreskrifter. NFS 2013:10
Naturvårdsverket

Nationalparkerna/suoddjumpárkajda Muddus/Mutto, Padjelanta/Badjelánnda, Sarek och Stora sjöfallet/Stuor Muorkke, föreskrifter. NFS 2013:10

7000

70 kr (exkl. moms)

Innehåller bl.a föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom nationalparkerna.
Tryckt upplaga: