.
Näthat
  • Straffrätt

Näthat

Mårten Schultz, Alexandra Sackemark, Mikaela Alderhorn, Sebastian Caicedo Gordh, Johan Rosell

Rättigheter och möjligheter

Produkt-id: 7076708548774
ID: P000044587
Näthat
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/produkt-bild-saknas.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000044587", "primary"=>"true", "verkid"=>"P0000445822", "subject_areas"=>["Straffrätt"], "subjects"=>["Straffrätt"], "subtitle"=>"Rättigheter och möjligheter", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0616", "id"=>"39572D8AE5BAA535C12580A3005B61EA", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Mårten", "lastname"=>"Schultz"}, {"contact_id"=>"1569", "id"=>"C6AFC10C09D43228C1257E6200262CFC", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Alexandra", "lastname"=>"Sackemark"}, {"contact_id"=>"0528", "id"=>"2ADA49D8D9C42AA9C12583E500599CAE", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Mikaela", "lastname"=>"Alderhorn"}, {"contact_id"=>"1123", "id"=>"8561049C28E1AD9CC12583E500599C04", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Sebastian", "lastname"=>"Caicedo Gordh"}, {"contact_id"=>"0804", "id"=>"5566A3B0249121FFC1257D79002F1250", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Johan", "lastname"=>"Rosell"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2015.
\n

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"KG", "edition"=>"2", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2015", "publicerat_datum"=>"2015-09-30", "publicerat_timestamp"=>1443571200}