Nästa steg steg mot en mer jämlik hälsa. SOU 2017:47. Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa
Socialdepartementet

Nästa steg steg mot en mer jämlik hälsa. SOU 2017:47. Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa

22000

220 kr

Kommissionen pekar i sitt slutbetänkande ut inriktning på stegen mot en god hälsa och lägger förslag för mer jämlika livsvillkor under det tidiga livet. Det handlar bland annat om:
  • utbildning,
  • arbetsförhållanden och arbetsmiljö,
  • inkomster och försörjningsmöjligheter,
  • boende och närmiljö,
  • levnadsvanor,
  • kontroll, inflytande och delaktighet, samt
  • en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Med mer likvärdiga livsvillkor inom dessa områden kommer också en mer jämlik hälsa, och kommissionen lägger ett antal förslag som ska kunna bidra till en sådan utveckling.
Särskild utredare: Olle LundbergKöp den tryckta utredningen och ta del av analyser och förslag!
Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: