.
Nästa steg? SOU 2017:60 Förslag för en stärkt minoritetspolitik
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt

Nästa steg? SOU 2017:60 Förslag för en stärkt minoritetspolitik

Delbetänkande från Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

55000

550 kr (exkl. moms)

Nästa steg? SOU 2017:60 Förslag för en stärkt minoritetspolitik

Nästa steg? SOU 2017:60 Förslag för en stärkt minoritetspolitik

  • Utgivare: Kulturdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 440
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824642-9
  • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Har haft i uppdrag att genomföra en sammanhållen analys av minoritetspolitiken, att se över minoritetslagen samt attutreda ett antal särskilda frågor. Utredningen föreslår flera åtgärder bland annat att det införs en skyldighet för kommuner och landsting att anta dokumenterade mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Utredningen bedömer även att det finns behov av en nystart i fråga om statens uppföljning och samordning av tillämpningen av minoritetslagen och föreslår därför att uppdraget ska skötas av en ny särskild myndighet.

Fortfarande mer än sju år efter minoritetslagens tillkomst uppfattar sig en bred majoritet av landets kommuner föga eller inte alls berörda av lagens krav på stöd till och rättigheter för de fem nationella minoriteterna. Majoritetssamhällets kunskaper om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken liksom deras plats i Sverige i dag och historiskt ärfortfarande högst bristfälliga.

Särskild utredare: Lennart Rohdin

Köp delbetänkandet och ta del av analyser och förslag!
Teckna stående order på SOU från Kulturdepartementet!