.
Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik. SOU 2017:88
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Språk och kultur

Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik. SOU 2017:88

Slutbetänkande från Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

22000

220 kr (exkl. moms)

Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik. SOU 2017:88

Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik. SOU 2017:88

 • Utgivare: Kulturdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 276
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824700-6
 • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt, Språk och kultur
 • Taggar:

Om publikationen

Efter publiceringen av delbetänkande SOU 2017:60, se Relaterade produkter, till höger, fick utredningen i nytt uppdrag att analysera vad den finlandssvenska gruppen i Sverige har för ställning, och att överväga om den ska erkännas som nationell minoritet. Samtidigt innebar förlängningen av uppdraget att utredningen kunde arbeta vidare med ytterligare frågor från delbetänkandet.

Utöver frågan om finlandssvenskarnas ställning har utredningen behandlat två frågor som särskilt angetts i de ursprungliga direktiven. För det första frågan om Sverige bör utöka sina nuvarande åtaganden enligt den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan). För det andra uppdraget att överväga behovet av åtgärder för att förbättra kvalitativa data om de nationella minoriteterna. Därutöver har utredningen, i detta slutbetänkande, valt att behandla ett antal frågor som tillkommit under den fortsatta utredningstiden.Några av slutbetänkandets kapitelrubriker:
 • finlandssvenskarnas ställningutökade åtaganden enligt språkstadgan
 • behovet av förbättrade beslutsunderlag
 • övriga frågor som regeringen bör uppmärksamma

Särskild utredare: Lennart Rohdin

Teckna stående order på SOU från Kulturdepartementet!