Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik. SOU 2017:88
Kulturdepartementet

Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik. SOU 2017:88

22000

220 kr

Efter publiceringen av delbetänkande SOU 2017:60, se Relaterade produkter, till höger, fick utredningen i nytt uppdrag att analysera vad den finlandssvenska gruppen i Sverige har för ställning, och att överväga om den ska erkännas som nationell minoritet. Samtidigt innebar förlängningen av uppdraget att utredningen kunde arbeta vidare med ytterligare frågor från delbetänkandet.Utöver frågan om finlandssvenskarnas ställning har utredningen behandlat två frågor som särskilt angetts i de ursprungliga direktiven. För det första frågan om Sverige bör utöka sina nuvarande åtaganden enligt den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan). För det andra uppdraget att överväga behovet av åtgärder för att förbättra kvalitativa data om de nationella minoriteterna. Därutöver har utredningen, i detta slutbetänkande, valt att behandla ett antal frågor som tillkommit under den fortsatta utredningstiden.Några av slutbetänkandets kapitelrubriker:
  • finlandssvenskarnas ställningutökade åtaganden enligt språkstadgan
  • behovet av förbättrade beslutsunderlag
  • övriga frågor som regeringen bör uppmärksamma
Särskild utredare: Lennart Rohdin
Teckna stående order på SOU från Kulturdepartementet!
Produktdetaljer: