Näringslivets roll inom totalförsvaret. SOU 2019:51
Försvarsdepartementet

Näringslivets roll inom totalförsvaret. SOU 2019:51

Betänkande från Utredningen om totalförsvarets försörjningstrygghet (Fö 2018:01)

18400

184 kr (exkl. moms)

Utredningen föreslår bland annat att:

  • regeringen uppdrar åt myndigheter att identifiera vilka företag som bedriver totalförsvarsviktig verksamhet. Genom att identifiera företag som bedriver totalförsvarsviktig verksamhet blir det möjligt att analysera och värdera försörjningstryggheten. Vidare föreslås också att kretsen myndigheter som har rätt att begära upplysningar om totalförsvarsviktig verksamhet från näringsidkare utökas, och att berörda företag engageras i totalförsvarsplaneringen.
  • regeringen bör låta utreda frågan om hur personalförsörjningen ska hanteras inom det civila försvaret.
  • ett nationellt råd kallat Totalförsvarets näringslivsråd inrättas i Regeringskansliet och att länsstyrelsernas regionala råd för krisberedskap och skydd mot olyckor även bör avse totalförsvar.

Särskild utredare: Elisabeth Nilsson

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Försvarsdepartementet
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 200
  • Utgiven: 2019
  • Serie: SOU 2019
  • ISBN: 978-913824987-1
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Ekonomi & Näringsliv

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.