Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel
Försvarsdepartementet

Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel

9300

93 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå åtgärder för näringslivets roll inom totalförsvaret. Utredaren ska vidare föreslå åtgärder för försörjningstrygghet i försvarsmaterielförsörjningen.Utredaren ska bl.a.
  • lämna förslag på åtgärder för samverkansformer och effektiv planering mellan offentliga och privata aktörer i syfte att säkerställa totalförsvarets kritiska behov i händelse av höjd beredskap och då ytterst i krig,
  • lämna förslag på åtgärder för att stärka den försvarsmaterielrelaterade försörjningstryggheten, även över en längre tid och under olika förhållanden.