Näringslivets miljöarbete
Naturvårdsverket

Näringslivets miljöarbete

Miljökvalitetsmål och sektorsansvar.

13800

138 kr (exkl. moms)

Redovisar den dialog som NUTEK fört med företag och branschorganisationer om miljökvalitetsmålen. Bland uppgiftslämnarna ingår företrädare för kemiindustrin, skogsindustrin, gruv-, järn och stålindustrin, verkstadsindustrin, livsmedelsindustrin samt små och medelstora företag (Svensk industriförening).
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Naturvårdsverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 150
  • Utgiven: 1999
  • ISBN/Best.nr: 91-38-31645-5
  • Ämnen: Energi & Miljö