.
När socialnämndens beslut överklagas
  • Socialrätt

När socialnämndens beslut överklagas

Lars Clevesköld, Anders Thunved

handbok för socialtjänsten

Produkt-id: 7075676749990
ID: S-09D9ED1D36A8020985257F45004810
När socialnämndens beslut överklagas
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Boken beskriver huvudragen av förfarandet sedan ett av socialnämnden meddelat beslut överklagats- från det att rättidsprövning skett och fram till dess att målet slutligt avgörs. Genom boken ges läsaren inte bara inblick i de regler som styr förfarandet utan också praktiska anvisningar om hur det går till vid en muntlig förhandling i länsrätten. I ett avslutande avsnitt beskrivs den särskilda överklagandeordning som anges i kommunallagen, s.k. laglighetsprövning.
Boken är avsedd som en handledning för den socialtjänstpersonal som i sin dagliga verksamhet tar emot överklaganden, för dem inom förvaltningen som har att ta ställning till om en domstols dom skall överklagas och för dem som skall företräda socialnämnden vid handläggning av mål i domstol. Boken vänder sig också till dem som under utbildning eller annars vill få kunskap om hur ett beslut av socialnämnden överklagas och vad som därefter sker.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139107859.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-09D9ED1D36A8020985257F45004810", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"S-09D9ED1D36A8020985257F45004810D4", "verkid"=>"09D9ED1D36A8020985257F45004810701", "subject_areas"=>["Socialrätt"], "subjects"=>["Socialrätt"], "subtitle"=>"handbok för socialtjänsten", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0412", "id"=>"196964D8E5D4F921C125755200485963", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Lars", "lastname"=>"Clevesköld"}, {"contact_id"=>"1619", "id"=>"CEAE9BC8B437D65AC12575270042977E", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Anders", "lastname"=>"Thunved"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2008.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139107859", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2008", "publicerat_datum"=>"2008-08-28", "publicerat_timestamp"=>1219881600}