När socialnämndens beslut överklagas
Norstedts Juridik

När socialnämndens beslut överklagas

25400

254 kr

Boken beskriver huvudragen av förfarandet sedan ett av socialnämnden meddelat beslut överklagats- från det att rättidsprövning skett och fram till dess att målet slutligt avgörs. Genom boken ges läsaren inte bara inblick i de regler som styr förfarandet utan också praktiska anvisningar om hur det går till vid en muntlig förhandling i länsrätten. I ett avslutande avsnitt beskrivs den särskilda överklagandeordning som anges i kommunallagen, s.k. laglighetsprövning. Boken är avsedd som en handledning för den socialtjänstpersonal som i sin dagliga verksamhet tar emot överklaganden, för dem inom förvaltningen som har att ta ställning till om en domstols dom skall överklagas och för dem som skall företräda socialnämnden vid handläggning av mål i domstol. Boken vänder sig också till dem som under utbildning eller annars vill få kunskap om hur ett beslut av socialnämnden överklagas och vad som därefter sker.

Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 88
  • Utgiven: 2008
  • ISBN: 978-913910785-9