.
Namnlagen
  • Familjerätt
  • Socialrätt

Namnlagen

Olle Höglund

En kommentar

0
Namnlagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Namnlagen trädde i kraft den 1 januari 1983 (den tidigare var från 1963), till vilken denna bok utgör en kommentar. Denna andra upplaga har föranletts av åtskilliga ändringar i namnlagen, bl.a. prövas namnbyten numera hos skattemyndigheterna och inte som tidigare hos pastorsämbetena. Även andra ändringar har skett i lagen, liksom i andra lagar, vilket berörs i kommentaren samt nya rättsfall.