.
Namnlagen
 • Familjerätt
 • Socialrätt

Namnlagen

En kommentar

0
Namnlagen
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Digital lagkommentar
 • Upplaga: 2
 • Utgiven: 2009
 • Serie: Gula Biblioteket
 • Ämnen: Familjerätt, Socialrätt
 • Taggar:
 • Författare: Olle Höglund

Om boken

Namnlagen trädde i kraft den 1 januari 1983 (den tidigare var från 1963), till vilken denna bok utgör en kommentar. Denna andra upplaga har föranletts av åtskilliga ändringar i namnlagen, bl.a. prövas namnbyten numera hos skattemyndigheterna och inte som tidigare hos pastorsämbetena. Även andra ändringar har skett i lagen, liksom i andra lagar, vilket berörs i kommentaren samt nya rättsfall.