.
Namnlagen
  • Familjerätt
  • Socialrätt

Namnlagen

Olle Höglund

En kommentar

Produkt-id: 4335611609132
ID: E13F4911700A37CA85257F450047D3E4
Namnlagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Namnlagen trädde i kraft den 1 januari 1983 (den tidigare var från 1963), till vilken denna bok utgör en kommentar. Denna andra upplaga har föranletts av åtskilliga ändringar i namnlagen, bl.a. prövas namnbyten numera hos skattemyndigheterna och inte som tidigare hos pastorsämbetena. Även andra ändringar har skett i lagen, liksom i andra lagar, vilket berörs i kommentaren samt nya rättsfall.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/produkt-bild-saknas.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"E13F4911700A37CA85257F450047D3E4", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"E13F4911700A37CA85257F450047D3E4", "verkid"=>"E13F4911700A37CA85257F450047D3802", "subject_areas"=>["Familjerätt", "Socialrätt"], "subjects"=>["Familjerätt", "Socialrätt"], "subtitle"=>"En kommentar", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1479", "id"=>"B9E42440AE1D32C8C12575E700609A70", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Olle", "lastname"=>"Höglund"}], "prodtype"=>"Digital lagkommentar", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"2", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2009", "publicerat_datum"=>"2009-08-01", "publicerat_timestamp"=>1249084800}