Namnlagen
  • Socialrätt
  • Sociala frågor

Namnlagen

En kommentar

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Digital utgåva:

Om boken

Namnlagen trädde i kraft den 1 januari 1983 (den tidigare var från 1963), till vilken denna bok utgör en kommentar. Denna andra upplaga har föranletts av åtskilliga ändringar i namnlagen, bl.a. prövas namnbyten numera hos skattemyndigheterna och inte som tidigare hos pastorsämbetena. Även andra ändringar har skett i lagen, liksom i andra lagar, vilket berörs i kommentaren samt nya rättsfall.