Några värdepappersmarknadsfrågor. Ds 2014:46
Finansdepartementet

Några värdepappersmarknadsfrågor. Ds 2014:46

20000

200 kr (exkl. moms)

Föreslår hur de ändringar i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG m.m. ska genomföras i svensk rätt.
Teckna stående order på Ds från Finansdepartementet!

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 140
  • Utgiven: 2015
  • Serie: Ds 2014:046
  • ISBN/Best.nr: 978-913824212-4
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning