Några värdepappersmarknadsfrågor. Ds 2014:46
Finansdepartementet

Några värdepappersmarknadsfrågor. Ds 2014:46

20000

200 kr

Föreslår hur de ändringar i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG m.m. ska genomföras i svensk rätt.
Teckna stående order på Ds från Finansdepartementet!
Produktdetaljer: