Några frågor i skyddslagstiftningen. SOU 2018:26
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt & Rättsväsen

Några frågor i skyddslagstiftningen. SOU 2018:26

Delbetänkande från Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet

18000

180 kr (exkl. moms)

Några frågor i skyddslagstiftningen. SOU 2018:26

Några frågor i skyddslagstiftningen. SOU 2018:26

  • Utgivare: Försvarsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 170
  • Utgiven: 2018
  • Serie: SOU 2018:026
  • ISBN/Best.nr: 978-913824781-5
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt & Rättsväsen
  • Taggar:

Om publikationen

Kommitténs förslag innebär att skyddslagens uppräkning av möjliga skyddsobjekt utvidgas något. Utöver att objekt för posthantering, livsmedelsförsörjning och försörjning med andra förnödenheter av betydelse för Sveriges försörjningsberedskap tillförs uppräkningen, införs en möjlighet att besluta om militära fordon som skyddsobjekt.Därtill utsträcks tiden för Försvarsmaktens beslutanderätt i fråga om tillfälliga skyddsobjekt. Förslaget innebär också att regeringen ges en ökad flexibilitet när det gäller att utöka skyddslagens tillämpningsområde under extraordinära förhållanden.

Slutligen innebär förslaget ett förtydligande av skyddslagens tillträdesförbud i förhållande till drönare och andra obemannade farkoster samt en uttrycklig befogenhet för skyddsvakter att ingripa mot dessa om det behövs för att fullgöra bevakningsuppgiften.

Särskild utredare: Margareta Bergström

Se längre ned för hänvisningar till relaterade publikationer!