Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning. Prop. 2017/18:111
Justitiedepartementet

Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning. Prop. 2017/18:111

23000

230 kr

Regeringen lämnar förslag som anpassar lagar inom de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga områdena till EU:s nya dataskyddsförordning.I propositionen föreslår regeringen vissa undantag från dataskyddsförordningen för att säkerställa att viktiga register fyller sin avsedda funktion. Undantagen innebär begränsningar i de registrerade personernas rätt att utesluta personuppgifter från den behandling som sker i registren. I övrigt föreslår regeringen de följdändringar som behövs.
Produktdetaljer: