Några ändringar i radio- och tv-lagen. Prop. 2014/15:118
Kulturdepartementet

Några ändringar i radio- och tv-lagen. Prop. 2014/15:118

10800

108 kr (exkl. moms)

Som ett led i att göra genomförandet av AV-direktivet tydligare föreslås i propositionen bestämmelser om att tv-företagens redaktionella oberoende ska säkerställas vid sponsring och produktplacering och en bestämmelse om att tv-företag etablerade i andra medlemsländer ska ha rätt att tillhandahålla sina tjänster till Sverige.Vidare förslås:
 • En skyldighet för leverantörer av beställ-tv att spela in sina program, bevara programmen en viss tid och att på begäran lämna inspelningarna till tillsynsmyndigheterna.
 • Att giltighetstiden för tillståndsvillkor ska kunna vara kortare än tillståndstiden när det gäller sändning av kommersiell radio.
 • Att det ska förtydligas att granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för radio och tv i efterhand ska granska sökbar text-tv.
 • Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Kulturdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 71
  • Utgiven: 2015
  • Serie: Prop. 2014/15:118
  • ISBN/Best.nr: PROP1415118
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Kommunikation & IT, Kultur, Offentlig förvaltning