Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret. Prop. 2014/15:22
Försvarsdepartementet

Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret. Prop. 2014/15:22

8000

80 kr (exkl. moms)

Regeringens bedömning är att regelverket som avser disciplinansvar för personalen inom Försvarsmakten och i övrigt inom totalförsvaret i grunden bör bestå oförändrat. Regeringen lämnar dock ett antal förslag på ändringar i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., förkortad LDT.I propositionen föreslås också att Försvarsmakten, liksom tidigare, inte ska omfattas av kravet på anmälan av olycksfall och tillbud till Arbetsmiljöverket vid internationella militära insatser.
Produktdetaljer: